Equipe

KRBA TEAM

Five men UKRAINE

Capitaine

Konstantyn RYBALKOValeriy DYREKTORENKO

Bohdan POLIUKHOVYCH

Denys AHAPOV

Dmytro RZHONDKOVSKYI

Andrii BUZYNNYI

Kostiantyn RYBALKO

Rostyslav SACHOK

Ruslan PRYLEPA

Sergiy ARKHANGELSKYI

Taras SAMBORSKYI

Yurii MOSTOVENKO

Oleksandr TKACHUK

Konstiantyn KUCHEVSKYI

Oleh KLYMUK

Oleksandr AMELIN