Equipe

KRBA TEAM

Five men UKRAINE

Capitaine

Oleh KLYMYUKValeriy DYREKTORENKO

Bohdan POLIUKHOVYCH

Denys AHAPOV

Dmytro RZHONDKOVSKYI

Andrii BUZYNNYI

Kostiantyn RYBALKO

Rostyslav SACHOK

Ruslan PRYLEPA

Sergiy ARKHANGELSKYI

Taras SAMBORSKYI

Yurii MOSTOVENKO

Oleksandr TKACHUK

Konstiantyn KUCHEVSKYI

Oleh KLYMUK

Oleksandr AMELIN

Oleksandr TKACHUK

Dmytro RZHONDKOVSKYI

Oleh KLYMYUK

Andrii BUZYNNYI

Kostiantyn KUCHEVSKY

Yurii MOSTOVENKO

Ruslan PRYLEPA

Kostiantyn RYBALKO

Roman KENTS

Serhii ARKHANHELSKYI

Taras SAMBORSKYI

Denys AHAPOV

Rostyslav SACHOK

Valerii DYREKTORENKO

Yurii BEREZIUK