Equipe

DENTONS CHINA UNITED

CapitaineDingrui XU

Xuanning ZHANG

Tuo TUO

Huan TANG

Xiaochen LIANG

Jingfeng ZHANG

Peng XUE

Magang SI

Yang YANG

Lin YU

Zheng DING

Wenquan WANG

Yuqi ZHOU

Ruoqin DENG

Yuulong SONG

Shuai PENG

Yongfeng SHI

Zilong WANG